วิธีทำบัญชีขายของออนไลน์อย่างถูกต้อง ป้องกันการเรียกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร

   เมื่อคุณเป็นแม่ค้าที่กำลังเข้าสู่โลกขายของออนไลน์ การแผนการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมเอกสารการค้าขาย การทำบัญชี และสิ้นปีจะต้องมีการสรุปผลดำเนินงานและเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและรัดกุมในเรื่องการนำส่งภาษี เพื่อป้องกันการเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ (DBD Registered): เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์
  2. บัญชีธนาคารและการจัดการ:

   นำเอกสารที่จดทะเบียนไปเปิดบัญชีธนาคาร และอย่านำเงินส่วนตัวเข้าบัญชีนี้เพื่อป้องกันปัญหาภาษีในอนาคต และเมื่อมีการซื้อสินค้าและจ่ายเงิน ให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินจากบัญชีนี้

3. การทำบัญชี:

  • รวบรวมเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย และทำการบันทึกลงรายการขาย และรายการจ่ายในแต่ละวัน สรุปทำงบกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนและสรุปงบกำไรขาดทุนประจำปี
  • ขณะเดียวกันให้ทำบัญชีคุมสินค้า(สต็อก)
  • เก็บเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งบัญชีคุมสินค้า
  • เมื่อสิ้นปี ให้กรอกแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อนำส่งภาษี โดยทำทางเลือกว่าจะหักค่าใช้จ่ายจริงหรือเหมา โดยเปรียบเทียบกันว่าจะเลือกแบบเหมา หรือจ่ายจริง วิธีไหนเสียภาษีน้อยกว่าให้เลือกวิธีนั้น
  • หากคำนวณแล้วอัตราภาษีเกิน 15 % ( สูงกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล )ในปีถัดไป จะต้องมาพิจารณากันใหม่ว่าจะเปลี่ยนมาดำเนินการธุรกิจในรูปนิติบุคคลหรือไม่อย่างไร