นิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรนิชดาวิลล่า


     วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

 


 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062

Mobile : 089-8904755, 089-1054243

Email : info@atsaccounting.co.th