โครงการสำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ แฟรนไชส์

 

จำนวนอัตรา

หลาย อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

ตามตกลง

สวัสดิการ

-

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีระดับ ปริญญาตรีบัญชีขึ้นไป

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ณ สถานที่เปิดโครงการโครงการสำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ แฟรนไชส์

จังหวัด

สถานที่เปิดโครงการโครงการสำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ แฟรนไชส์

วิธีการสมัครงาน

กรอบใบสมัครงานด้านล่าง

หมายเหตุ

ลงประกาศ

27/8/2561