ทำไมถึงต้องใช้บริการ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

          บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

1. ปัญหาการจ้างพนักงานประจำ
          การจ้างพนักงานบัญชีประจำ จะต้องคำนึงถึงเรื่อง เงินเดือน สวัสดิการ การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจจะพบปัญหาพนักงานเฉื่อยชา หรือลาออกจากงานบ่อย ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
          ดังนั้นการ จ้างสำนักงานบัญชีทำงานบัญชี จึงเป็นทางออกที่ประหยัด ทำงานได้รวดเร็ว มีประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ จึงถือว่าเป็นทางออกที่คุ้มค่าที่สุด 

2. สำนักงานเราจะทำการวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมภายใต้การควบคุมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร และทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง, น่าเชื่อถือ และถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชี 

3. สำนักงานเราทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทำให้ ลดการทำงานทีซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ลดกำลังคนทำงาน และช่วยในการติดตามงาน เช่น เมื่อผู้บริหารมีภารกิจออกไปนอกบริษัท ก็สามารถติดตามงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ 

4. สำนักงานเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

สำนักงานบัญชีคุณภาพ / www.buncheesiam.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062

Mobile : 063-7894653 , 090-2978935

 Email : buncheesiam@hotmail.com / p.sukalinwanit@gmail.com