ด้วยศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ได้จัดทำโคงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ผ่านการอบรมตามขั้นตอนจะได้รับ การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม และได้รับหนังสือรับรองการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี  ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัท ห้าง ร้าน ที่ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี เข้าทำการรคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์เข้าทำงาน ต่อไป

 

    คุณจบบัญชีมาเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหม

             จบมาแล้วไปสมัครงาน ไม่มี บริษัท เรียกสัมภาษณ์งานเลย

             จบบัญชีแล้วไม่มีความมั่นใจว่าจะทำงานบัญชีอย่างเป็นระบบได้

             อยากได้ทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง

             อยากได้ทำงานกับบริษัทที่ให้ค่าจ้างในอัตราที่สูง

             มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงานบัญชี

 

    จะดีไหมถ้า

             มีผู้รับอาสาเป็นสื่อกลางนำรายชื่อเราไปให้บริษัทที่มั่นคง และเรียนตัวเราไปสัมภาษณ์

             มีผู้รับอาสาพัฒนาตัวเราให้พร้อมทำงานบัญชี

             เรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัทที่มั่นคง และจ่าค่าจ้างให้เราในอัตราที่สูง

             เราได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

    รายละเอียด

             สมัครงานบัญชี (ฟรี)

             เมื่อกรอกใบสมัครงาน และส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานแล้ว (การได้งานเร็วหรือช้าขึ้นกับการกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ) ทางสำนักงานจะรีบ นำส่งรายชื่อ,ใบสมัครงาน และเอกสารประกอบใบสมัครงาน ให้ผู้บริหารธุรกิจทำการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

             กรณีไม่มั่นใจในการทำงานบัญชี สามารถสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การทำบัญชีคอมพิวเตอร์ ภาคปฏิบัติ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์” เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี” เพื่อใช้เป็น หลักฐานสมัครงาน

 

    ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ

             มีโอกาสได้ทำงานบัญชีกับบริษัทที่ มั่นคง และให้ค่าตอบแทนสูง

             มีความมั่นใจในการทำงานบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

             มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชี

             มีโอกาสได้งานบัญชีอย่างรวดเร็ว

 

    ต้องการเข้ามารับสิทธิ์สมัครพนักงานบัญชี(ฟรี) โปรดกรอกใบสมัครงาน ข้าง ๆ แล้วกดปุ่มลงทะเบียนข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นความจริง และมีผลต่อการเรียกสัมภาษณ์ทางสำนักงานจะนำส่งใบสมัครให้ผู้บริหารธุรกิจ เข้าทำการคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์ต่อไป

 

 


บัญชีคุณภาพ ต้อง เอ.ที.เอส.การบัญชี 

สนใจโทร : 02-9640061, 02-9640062

มือถือ : 089-1054243, 089-8904755

อีเมล์ : info@atsaccounting.co.th