รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee ATS001
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee

งานถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า ราคากันเอง

มีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี

ท่านจะพบกับ นวัตกรรมใหม่ ของการให้บริการทำบัญชีตามประเภทธุรกิจ

 

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหม ?

      พนักงานบัญชีไม่มีประสบการณ์ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง งานล่าช้า

      ไม่รู้จะจัดระบบบัญชีของกิจการอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่เร็ว และถูกต้อง

      ซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ยาก ต้องเรียนรู้และ Set up ระบบบัญชีเอง

      เมื่อเครื่องคอมฯติดไวรัส ต้องลงโปรแกรมบัญชี และSet up ระบบบัญชีใหม่ ต้องเสียเวลา

      เมื่อจะดูข้อมูลบัญชี ต้องเข้ามาที่บริษัท

      ไม่สามารถติดตามการทำงานการบันทึกบัญชี เก็บเงิน การจ่ายเงิน ค่าสินค้า

      ไม่ทราบยอดเงินของลูกค้าที่ค้างชำระ งานล่าช้า

      เมื่อบันทึกรายการบัญชีแล้ว ต้องมาเก็บรายละเอียดโครงการ และเช็คงบประมาณอีก เป็นการทำงานซ้ำซ้อน

      หาผู้ดูแลการทำบัญชี และผู้ดูแลโปรแกรมบัญชี ของบริษัท ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

      โปรแกรมบัญชีมีราคาแพง ต้องเสียค่าวางระบบบัญชี และไม่มีเวลาต้องเรียนรู้วิธีใช้งาน

      จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานบัญชี และการเงินอย่างไร

      อยากนำระบบงบประมาณ และโครงการ เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการ จะเริ่มต้นอย่างไรดี

 

ด้วยประสบการณ์การบริหารการเงินและบัญชีธุรกิจกว่า 25 ปี

ปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไป เมื่อใช้ บริการ

บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด

 

ปัจจุบัน ทางสำนักงานฯให้บริการธุรกิจต่างๆ ดังนี้

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจซื้อขายสินค้า ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจบริการ ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจขนส่ง ครบวงจรด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี  โรงเรียนเอกชน ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี สมาคม ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี มูลนิธิ ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

      รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

 

ขอบเขตการให้บริการ

 

จัดทำและยื่นภาษีรายเดือน 

     บริการจัดทำและยื่นภาษีรายเดือน เป็นการลดภาระของกิจการ ในการจัดเตรียมเอกสารและการยื่นภาษีรายเดือน

กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีชาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ  และจัดยื่นให้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด การใช้ภาษีไม่ถูกต้อง สามารถตรวจความถูกต้องของเอกสารบัญชีได้ทันที เช่น การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย และการจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างในการชำระภาษี ได้แก่ เช่นสิทธิที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การชะลอการใช้ภาษีซื้อไป 6 เดือนก็เพื่อประโยชน์ในการชำระภาษี ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40

กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เมื่อกิจการมีการจ่าย เงินเดือน และค่าจ้าง จะต้องมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด และกิจการจะต้องจัดทำแบบภาษี (ภงด.1,ภงด.3และภงด.53) นำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน จากวันที่จ่ายเงิน

 

ทำบัญชีรายเดือน

     สำนักงานฯ มีบริการรับทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสมือนหนึ่งเป็น Outsourcing การทำบัญชี ในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ลดค่าใช้จ่าย เช่น ไม่ต้องจ้างผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ต้องเสียค่าวางระบบบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมบัญชี และจากการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จะทำให้ลูกค่าได้รับบริการที่รวดเร็ว และสะดวกในการดูข้อมูลได้ตลอดเวลาในทุกที่มีมีอินเตอร์เน็ท

     ในกรณีที่กิจการใช้บริการสำนักงานบัญชีแล้ว และมีความต้องการจะใช้โปแกรมบัญชีเต็มรูปแบบในการซื้อขายสินค้า และบริการ ก็สามารถกระทำได้ (ทางสำนักงานจะทำการปรับรูปแบบการทำงานของกิจการ ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์) ยิ่งจะทำให้กิจการได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการดูรายงานต่างๆ และยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการซื้อโปรแกรมบัญชี ทางสำนักงานก็จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ดูแลการบันทึกรายการ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง(กรณีที่กิจการบันทึกรายการที่ผิดพลาด)

 

จัดยื่นประกันสังคม

     การให้บริการยื่นแบบประกันสังคม สำนักงานจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจากค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน ทางกิจการไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรเลย สำนักงานจะจัดทำเอกสาร(ในส่วนของพนักงานลาออก เข้าใหม่ หรือพนักงานทดลองงาน)ให้ถูกต้อง และยื่นประกันสังคม ซึ่งจะทำให้กิจการได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการเรื่องดังกล่าว หรือหากจะหาคนทำประจำสำนักงานก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการมอบให้สำนักงานดำเนินการ

 

ประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51)

     บริการประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) มีส่วนสำคัญมาก ต้องใช้ผู้มีความชำนาญจริงๆเข้าดำเนินการให้ หากกิจการดำเนินการเองมีโอกาสจะพลาด และเสียหายได้ เช่นอาจต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีประมาณการที่ผิดพลาด

 

ปิดงบการเงิน และยื่นแบบ ภงด.50

     เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี(12 เดือน) กิจการจะต้องมีการปิดบัญชี และจัดทำแบบ ภงด.50ยื่นต่อกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน หลังจากวันสิ้นรอบบัญชี หากเกินจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับเกิดขึ้น ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ / www.buncheesiam.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062

Mobile : 089-8904755, 089-1054243

Email : buncheesiam@hotmail.com