การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ โรงเรียนเอกชน

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ โรงเรียนเอกชน

           ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ โรงเรียนเอกชน ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับ โรงเรียนเอกชน
           ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญเข้าอ่านได้ที่ เว็บ buncheesiam.com บริการวิชาการ ในส่วนของ อบรมบัญชี(วีดีโอ)