ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา ?

ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

       บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ดำเนินการมานานกว่า 25 ปี ให้บริการด้าน การจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบัญชีคอมพิวเตอร์ และบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา ด้วยเหตุผลดังนี้

  • ด้านความเชื่อมั่น เราเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริหารงานด้วยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ทีมงานด้านวิชาการบัญชี ทีมงานด้านภาษีอากร และทีมงานด้าน IT  
  • ด้านความชำนาญ เรามีความชำนาญในด้านการให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ  จะเห็นได้จากเราได้มีการศึกษา วางระบบและพัฒนาโปรแกรมบัญชี ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมบัญชีธุรกิจซื้อมา–ขายไป ,ธุรกิจ นำเข้าและส่งออกสินค้า( Import and Export ) ,ธุรกิจให้บริการ , โรงเรียนเอกชน ,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ,บัญชีมูลนิธิ / สมาคม และบัญชีวัด เป็นต้น
  •  ด้านราคาค่าบริการ  เรามีนโยบายที่จะกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม และเป็นราคาที่เป็นธรรม 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

 E-mail : buncheesiam@gmail.com

E-mail : p.sukalinwanit@admin