การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ นายหน้าประกันภัย

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์กับ นายหน้าประกันภัย

         ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์กับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
         ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญเข้าอ่านได้ที่ เว็บ buncheesiam.com บริการวิชาการ ในส่วนของ อบรมบัญชี(วีดีโอ)