การทำบัญชี ยุค Work from Home

สำนักงานรับทำบัญชี จะรับมือกับการทำบัญชี ยุค Work from Home อย่างไร

            สำนักงานรับทำบัญชี ได้มีการปรับการทำงานเมื่อต้องทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ขั้นตอนการทำงานเพื่อปิดบัญชีนอกสถานที่ซึ่งต้องเสาะหาแนวทางมากมายในการทำงานนอกสถานที่

                การทำงานบัญชีนอกสถานที่จากทางไกล สร้างประโยชน์ให้องค์กร กล่าวคือ สามารถเข้าถึงระบบงานได้จากทางไกล และทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูล  เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ในการตัดสินใจ และทำให้ได้เปรียบในการสร้างธุรกิจ และการแข่งขัน ในช่วงวิกฤต

ในกรณีตัวอย่างของ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด หนึ่งในสำนักงานรับทำบัญชี หันมาใช้ระบบคลาวด์ของบริษัทอีซี่ออนไลน์  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการรับทำบัญชี  ซึ่งโซลูชั่นคลาวด์ได้ถูกนำมาใช้ในบริษัท  บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด  เพื่อปิดบัญชี และนำส่งงบการเงินใน ปี 2562  ในเดือน พฤษภาคม ได้อย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ยังทำให้บริษัทไม่ต้องบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยตัวเอง จึงช่วยลดการใช้คนในสถานที่ทำงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงาน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสำนักงานบัญชีที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ต่างพบว่า การทำบัญชีจะหยุดชะงัก ล่าช้า ขาดการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร่งรีบปิดบัญชี ข้อมูลอาจมีการผิดพลาดได้ อีกทั้งบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลบนระบบคลาวด์ยังสามารถตรวจดูกิจกรรมต่าง ๆ ได้บนแผงควบคุมเดียว ซึ่งมองเห็นสถานะของงานสำคัญทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ อาทิ การสรุปข้อมูล งบการเงินซึ่งสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายบัญชีและการเงินจะมีข้อมูลปัจจุบันที่แม่นยำ

…………………………………………

สำนักงานรับทำบัญชีใดสนใจที่จะใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ในการรับทำบัญชีติดต่อได้ที่ บริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นในราคาพิเศษ สำหรับสำนักงานบัญชี