การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน

การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน

ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc

                พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (8) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ในระบบมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี  และ มาตรา 46 กําหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบต้องจัดวางระบบและจัดทำบัญชีของโรงเรียน

                บริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ได้ตระหนักของการทำบัญชี  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบ รวมทั้งเมื่อใช้โปแกรมก็สามารถปฏิบัติได้จริง ถือว่าเป็นโปรแกรมโรงเรียนพร้อมใช้(เปิดโปรแกรมใส่ข้อมูลพื้นฐาน สามารถทำงานได้เลย)

                ในส่วนของการวางระบบจะประกอบด้วย

1.       ระบบฐานข้อมูลนักเรียน

2.       ระบบลูกหนี้ค่าเล่าเรียน

3.       ระบบสินค้าคงคลัง

4.       ระบบรายงานงบประมาณ

5.       งานโครงการ 

6.       ระบบเจ้าหนี้การค้า

ในส่วนของการทดลองใช้โปรแกรมสามารถเข้าไป ทดลองใช้โปรแกรม ที่ เว็บ SchoolAcc.com

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com