การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

          บริษัทได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในวันที่  31 มกราคม  2562 แต่สินค้าที่จัดส่งไปนั้น ถึงมือลูกค้า ในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้นบริษัทจะต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษี ในวันที่ 31 มกราคม 2562