การให้บริการด้านภาษีอากร

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

ธุรกิจของท่านเคยประสบปัญหาภาษีอากร อย่างนี้หรือไม่

      จะเริ่มดำเนินการธุรกิจเปิดใหม่ ไม่รู้จะวางแผนภาษีอย่างไร

      ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ และถูกประเมินภาษีอากร จะทำอย่างไร

      บางครั้งอยากขอคืนภาษี ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

      บางครั้งอยากหารือกรมสรรพากรในการปฏิบัติจะร่างข้อหารืออย่างไร

      อยากอบรมภาษี สำหรับเจ้าที่ของกิจการ จะทำอย่างไรดี

      อยากได้ที่ปรึกษาภาษีอากร ที่มีประสบการณ์ ประจำบริษัท

         บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ภาษีอากรกับธุรกิจ ซึ่งบางครั้งธุรกิจอาจดำเนินการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ, เข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ ซึ่งเจ้าจึงทำให้ต้องจัดให้มีบริการด้านภาอากร อย่างครบวงจร ได้แก่ เริ่มจากการวางแผนภาษี การแก้ไขปัญหาภาษี การอุธรภาษี โดยมีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรกว่า 35 ปี


การให้บริการด้านภาษีอากรมีดังนี้

1. เสนอแนะการวางแผนให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย

2. การอุธรการประเมินภาษีอากรในกรณีต่างๆ

3. การอุธร และการขอคืนภาษีในกรณีต่างๆ

4. รับแก้ปัญหาภาษีอากรกรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

5. รับร่างหนังสือหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากร

6. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทในด้านภาษีอากร

7. ให้คำปรึกษาเพื่อหาข้อยุติด้านภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ