ข่าวดีสำหรับสำนักงานบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี ใช้โปรแกรม เป็นโปรแกรมหลักในการรับจ้างทำงานบัญชี ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการทำงาน โปรแกรมใช้งานง่าย เพราะ โปรแกรมได้ set up ตามประเภทธุรกิจเฉพาะ ( ปกติบุคลกรของสำนักงานบัญชี จะมีการเข้า-ออกจากสำนักงานบ่อยครั้ง ) ไม่ต้องจ้างผู้ดูแลระบบเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย (ติดไวรัส และลงโปรแกรมบัญชีใหม่) สามารถทำ และติดตามงานบัญชีได้ทุกที่ที่มี Internet ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ ของสำนักงาน