จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี

จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี

                เมื่อท่านเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ธุรกิจต้องจัดทำ คือ ท่านจะต้องจัดทำบัญชี เพื่อจะรับรู้สถานของกิจการ และต้องนำส่งงบการเงิน และเสียภาษีต่อส่วนราชการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้นการทำบัญชีจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากต่อกิจการ การจัดทำบัญชีสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ จ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง สำนักงานรับทำบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่า Outsource บัญชี ดี ซึ่งเรามาลองสรุปกันดูนะครับ

รายการจ้างพนักงานบัญชีจ้าง OUTSOURCE บัญชี
1.     ค่าใช้จ่ายพนักงานบัญชีเริ่มต้นที่ 15,000 จบปริญญาตรี ถ้ามีประสบการณ์ก็จะสุงกว่านี้เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ซึ่ง ขึ้นกับปริมาณเอกสาร ของการทำบัญชี
2.     ด้านความสามารถในการทำบัญชี และภาษีอากรมีโอกาสผิดพลาดมาก เพราะเพิ่งจบ หรือมีประสบการณ์ไม่มากพอผู้ทำ จะถูกสอบทานการทำงานจากหัวหน้างาน และหัวหน้าสำนักงาน
3.     บริษัทฯจะได้ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากรไม่มีบริการส่วนนี้เมื่อมีปัญหา ด้านบัญชี การเงิน และภาษี สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา
4.     งานอื่นที่นอกเหนือจากงานทำบัญชีสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีบริการส่วนนี้
5.     การควบคุมภายในไม่จ้างพนักงานบัญชี จ้างพนักงานการเงิน พนักงานธุรการ พนักงานคลังสินค้า(ถ้ามี)จ้าง OUTSOURCE บัญชี เพื่อสอบทานข้อมูลความถูกต้องระบบการเงิน ระบบลุกหนี้ เจ้าหนี้ ฯ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.bancheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com