ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

ด้านบัญชี

     ดอกเบี้ยเช่าซื้อถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยจะทยอยตัดออกจากบัญชี  โดยวิธีเส้นตรงตามค่างวดเช่าซื้อที่ถึงกำหนดในแต่ละงวด

ด้านภาษีอากร

     จะไม่ยอมให้นำดอกเบี้ยเช่าซื้อมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  จะถือเป็นรายจ่ายในการลงทุนโดยถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เช่าซื้อ เมื่อทางบัญชีนำดอกเบี้ยเช่าซื้อมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในทางภาษีอากรจะต้องนำดอกเบี้ยเช่าซื้อดังกล่าวมาปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ) เมื่อสิ้นรอบบัญชีในแบบ ภ.ง.ด.50

 บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com