ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

                ปัจจุบันจะเห็นว่ามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ออกมาให้บริการมีจำนวนมากหลายราย  ดังนั้นเรามาลองพิจารณาดูความแตกต่าง โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ดูนะครับระหว่างโปรแกรมบัญชีทั่วไป และโปรแกรมบัญชีออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมบัญชีทั่วไป( ไม่ออนไลน์)โปรแกรมบัญชีออนไลน์
1.     ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบัญชีต้องติดตั้งโปรแกรมที่ตัวเครื่องที่ใช้งานให้เสร็จสิ้นก่อนการใช้งานไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องใช้งาน เพียงมี  internet ก็ใช้งานได้
2.     ความสะดวกในการดูข้อมูลจะดูข้อมูลต้องเข้ามาดู ณ ที่ทำงาน หรือจุดที่เครื่องติดตั้งโปรแกรมใช้ใช้งานเมื่อทำรายการเสร็จสามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ทันที
3.     ความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อเครื่องถูกโปรแกรมไวรัสคุกคาม ข้อมูลอาจถูกทำลายได้ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลถูกทำลายด้วยไวรัส
4.     การกังวลในการบำรุงรักษาโปรแกรมเมื่อ server พังจะต้องเข้ามาลงโปรแกรมใหม่ ณ ที่ทำการบริษัท ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้ามาใช้เหมือนเดิมมีผู้ดูแลระบบ clound โดยเฉพาะ สะดวกต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องเดินทางมายังที่ตั้งบริษัท

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com