ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร

ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร

            การบริหารการเงินสำหรับ SMEs ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในระยะสั้น และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้กิจการอยู่รอดและมีกำไร การบริหารสินทรัพย์ถาวรให้กิจการมีการเติบโต การจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่จะให้ได้ข้อมูลบริหารดังกล่าวมาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่มากแต่คุ้มค่า ก็คือการมีระบบบัญชีที่ดี ทันสมัย และเครื่องมือที่ช่วยในการทำบัญชีก็คือโปรแกรมบัญชี เรามาลองพิจารณาดูว่าโปรแกรมบัญชีที่ดีและคุ้มค่าแก่การลงทุนในปัจจุบันมีปัจจัยพิจารณาอะไรบ้าง

1.      ควรเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะ ที่ไหนมีอินเตอร์เน็ตก็ทำงานได้  ลดค่า ใช้จ่ายเดินทาง สะดวกในการดู ข้อมูล ไม่ต้องกลัวไวรัสที่มากับคอมพิวเตอร์

2.      ควรเป็นโปรแกรมที่น่าเชื่อถือโดยดูจากผู้ใช้งาน เช่น สำนักงานบัญชี

3.      ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านโปรแกรมไม่สูง ได้ค่า  ค่าใช้รายเดือน ค่าบำรุงรักษา

4.      การใช้งานง่ายๆ การ set up ไม่ซับซ้อน สามารถปรับการทำงานให้เข้ากับโปรแกรมได้ง่าย 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com