พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

อาจารย์ปัญญา  หวังใจสุข

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ของบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส. การบัญชี จำกัด

ได้เข้ารับมอบ หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จาก นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในงานสัมมนา “AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางและบทบาทนักบัญชีไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม

ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี