รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท/องค์กร

ตำแหน่งงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จำนวนอัตรา

3 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.ค่าตอบแทนขึ้นกับข้อตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน

รับงานทำที่บ้าน

จังหวัด

นนทบุรี

วิธีการสมัครงาน

กรอบใบสมัครงานด้านล่าง

หมายเหตุ

ลงประกาศ

22/8/2561