เกร็ดความรู้ภาษี : เงินกินเปล่าที่ผู้เช่าจ่ายให้ผู้ให้เช่า ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

เงินกินเปล่าที่ผู้เช่าจ่ายให้ผู้ให้เช่า ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

เงินกินเปล่าที่ผู้เช่าจ่ายให้ผู้ให้เช่า ถือเป็นรายจ่าย อันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยอมให้หักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ตามมาตรา 5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145) พ.ศ 2527

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

กค.0804/6222-14 เม.ย.2523 ต.16.5926

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

✅รับจดทะเบียนบริษัท

✅รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

✅รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 02-9640061, 02-9640062

📞 065-449-1925, 096-656-9162

   เว็บไซต์:

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

http://www.atsaccounting.co.th/

https://buncheesiam.com/

บริษัท กล่องทองการบัญชี จำกัด

https://www.goldboxacct.com/