บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE  คือ บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบใบเสร็จรับเงินบริจาค และบันทึกบัญชีทั้งระบบ และอาจใช้บริการให้สำนักงานดูแล และปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์ ส่งเอกสารให้สำนักงานทำบัญชี

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– ธุรกิจนายหน้าประกันได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
–  เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำธุรกิจนายหน้าประกัน
– กรณีธุรกิจนายหน้าประกันให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด