ภาษีน่ารู้ : รายจ่ายก่อนตั้งบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ : รายจ่ายก่อนตั้งบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ : รายจ่ายก่อนตั้งบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

   รายจ่ายก่อนก่อตั้งบริษัทซึ่งบริษัทได้สัตยาบันแล้ว รายจ่ายส่วนที่ใช้ในการดำเนินการ        ให้นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมดในรอบหน้าบัญชีแรก และก็ถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ( 13 ) แห่งประมวลรัษฎากร

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

( กค.0804/5528-18 มี.ค.2525 ต.58.23926 )

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/