ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายละเอียดการทำงาน
ตรวจสอบบัญชี และออกรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ค่าตอบแทน
ตามข้อตกลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
– คุณฐิติรัชต์  โทร 096-6569162
– อ.ปัญญา โทร 065-4491925

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ -> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร
3. ส่งใบสมัครไปที่ อีเมล -> buncheesiam@gmail.com / p.sukalinwanit@gmail.com