ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์

เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นผู้มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีระดับปริญญาตรีบัญชีขึ้นไป

รายละเอียดการขอเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ -> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และส่งใบสมัครไปที่ อีเมล -> buncheesiam@gmail.com / p.sukalinwanit@gmail.com
3. คณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าร่วมโครงการ
4. ร่วมประชุมทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการ
5. สมัครเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุม วางแผนงาน และเริ่มดำเนินการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่เปิดโครงการโครงการบัญชีสยามออนไลน์ แฟรนไชส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
– อ.ปัญญา โทร 065-4491925
– ผศ.สงกรานต์ ไกยวงศ์ โทร 081-4976820