ข่าวสาร : บริษัทกล่องทองการบัญชี ร่วมกับบัญชีสยามออนไลน์ ประชุมคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัทเปิดใหม่

ข่าวสาร : บริษัทกล่องทองการบัญชีร่วมกับบัญชีสยามออนไลน์ ประชุมคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัทเปิดใหม่

ข่าวสาร : บริษัทกล่องทองการบัญชี ร่วมกับบัญชีสยามออนไลน์ ประชุมคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัทเปิดใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พศ.2566 อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทกล่องทองการบัญชีจำกัด ร่วมกับทีมงานของบริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม  ณ  อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 24 กับบริษัท จำกัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทเปิดใหม่ ซึ่งจะเปิดร้านอาหารในเร็วๆนี้ เพื่อคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัท จำกัดที่เปิดใหม่ โดยแผนและรูปแบบของการเปิดร้านอาหารจะมีรูปแบบเป็นซุ้มขายอาหาร ซึ่งเริ่มต้นเปิดสาขาจำนวน 6 สาขา และมีแผนที่จะขยายสาขาร้านอาหารไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้การคัดเลือกระบบการจัดการร้านอาหารถือเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดทำระบบบัญชีและการบริหารการเงินรวมทั้งการควบคุมภายในให้ร้านอาหารเป็นระบบที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล