เรื่อง มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า
 • 29 July 2020 19:49
 • 3
 • 0
เรื่อง มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า กรมสรรพากรสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่คงการจ้างแรงงานของลูกจ้างสามารถหักรายจ่าย ค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ได้สูงถึง 3 เท่า
อ่านต่อ
สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ
 • 24 July 2020 14:58
 • 2
 • 0
  เรื่อง      สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ             &
อ่านต่อ
สรรพากรจับมือดีป้า ลงนามออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน และร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับทักษะในอนาคต
 • 24 July 2020 14:56
 • 0
 • 0
เรื่อง  สรรพากรจับมือดีป้า ลงนามออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน และร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับทักษะในอนาคต                   &
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์ทั่วประเทศ
 • 27 September 2018 17:53
 • 329
 • 0
    บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเปิดสำนักงานบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์ ทั่วประเทศหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักความก้าวหน้า อยากมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี เป็นคนขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ สู้งาน พร้อมเข้าอบรม และก
อ่านต่อ
บทความวิชาการ
 • 31 January 2017 11:19
 • 1046
 • 0
ทางศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี ได้เขียนบทความ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และบริการ ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย 2.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร/อาคารชุด ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย 3.ก
อ่านต่อ
การอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Bunchee Online (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 • 31 January 2017 11:19
 • 368
 • 0
          ทางศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี ของสำนักงานฯ กำลังจัดทำหลักสูตรการอบรม การทำบัญชี ภาคปฏิบัติ ด้วยโปรแกรม สำหรับ ผู้ไม่จบด้านบัญชี โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจดังนี้ 1.การทำบัญชีภาคปฏิบัติสำหรับนิติบุคคลหมู่บ
อ่านต่อ
ข่าวดีสำหรับสำนักงานบัญชี
 • 31 January 2017 11:19
 • 300
 • 0
          บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี ใช้โปรแกรม เป็นโปรแกรมหลักในการรับจ้างทำงานบัญชี ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการทำงาน โปรแกรมใช้งานง่าย เพราะ โปรแกรมได้ set u
อ่านต่อ
การทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
 • 31 January 2017 11:19
 • 941
 • 0
การทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบทความ เรื่อง  การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ สมาคม/มูลนิธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับสมาคม/มูลนิธิ  
อ่านต่อ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชน
 • 31 January 2017 11:19
 • 998
 • 0
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชน            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบทความ เรื่อง  การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ โรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับ
อ่านต่อ
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
 • 31 January 2017 11:19
 • 404
 • 0
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด              ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบทความ เรื่อง  การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็น
อ่านต่อ
การทำบัญชีธุุรกิจบริการ
 • 31 January 2017 11:19
 • 937
 • 0
การทำบัญชีธุรกิจบริการ                         ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบทความ เรื่อง  การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำ
อ่านต่อ
การทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
 • 31 January 2017 11:19
 • 321
 • 0
การทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า                          ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบทความ เรื่อง  การจัดทำงบประมาณ และบั
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชีกับธุรกิจบริการ
 • 31 January 2017 11:19
 • 452
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ ธุรกิจบริการ            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ ธุรกิจบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับ ธุรกิจบริการ   &nbs
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชี กับ ธุรกิจซื้อขายสินค้า
 • 31 January 2017 11:19
 • 291
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ ธุรกิจซื้อขายสินค้า            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรม บัญชีออนไลน์ กับธุรกิจซื้อขายสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขาย
อ่านต่อ
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ ธุรกิจ ซื้อขายสินค้า
 • 31 January 2017 11:19
 • 265
 • 0
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ ธุรกิจ ซื้อขายสินค้า           ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ ธุรกิจ ซื้อขายสินค้าทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโย
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชี กับ นายหน้าประกันภัย
 • 31 January 2017 11:19
 • 533
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ นายหน้าประกันภัย          ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรม บัญชีออนไลน์ กับ นายหน้าประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับนายหน้าประกันภัย  
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชี กับ โรงเรียนเอกชน
 • 31 January 2017 11:19
 • 365
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ โรงเรียนเอกชน           ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรม บัญชีออนไลน์ กับ โรงเรียนเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับโรงเรียนเอกชน     &
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชี กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
 • 31 January 2017 11:19
 • 332
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด               ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไป
อ่านต่อ
โปรแกรมบัญชี กับ สมาคม/มูลนิธิ
 • 31 January 2017 11:19
 • 819
 • 0
โปรแกรมบัญชี กับ สมาคม/มูลนิธิ           ด้วยทาง buncheesiam.com ได้เขียนบริการวิชาการ เรื่อง  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สมาคม/มูลนิธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับสมาคม/มูลนิธิ     &n
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)
 • 31 January 2017 11:19
 • 336
 • 0
โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)             ด้วยศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี เพื่อนำมาขึ้นทะเบียน และนำรายชื่อส่งให้บริษัท ห้าง ร้า
อ่านต่อ
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SME ของไทย
 • 31 January 2017 11:19
 • 302
 • 0
บทนำ         ในการรับทำบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัดนั้น ในเรื่องของภาษีอากร เราจะแบ่งภาษีตามประเภทธุรกิจ เช่น การผลิต,การซื้อขายสินค้า,การบริการ เป็นต้น แล้ว ในแต่ละประเภทธุรกิจจะมีการดำเนินการในรูปการในรูปขอ
อ่านต่อ
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ นายหน้าประกันภัย
 • 31 January 2017 11:19
 • 340
 • 0
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ นายหน้าประกันภัย          ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน
อ่านต่อ
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ โรงเรียนเอกชน
 • 31 January 2017 11:19
 • 303
 • 0
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ โรงเรียนเอกชน            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ โรงเรียนเอกชน ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท
อ่านต่อ
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ สมาคม
 • 31 January 2017 11:19
 • 327
 • 0
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ สมาคม/มูลนิธิ            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท
อ่านต่อ
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
 • 31 January 2017 11:19
 • 247
 • 0
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด            ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ทั้งระบบที่เข้าใจง่
อ่านต่อ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • 31 January 2017 11:19
 • 326
 • 0
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ                  การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน , ตาม พรบ.การบัญชี และ
อ่านต่อ
การทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • 31 January 2017 11:19
 • 269
 • 0
การทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 1.  การทำบัญชีการทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง                  
อ่านต่อ
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • 31 January 2017 11:19
 • 272
 • 0
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 1.         การทำบัญชีให้ถูกต้อง                  การทำบัญชีให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบั
อ่านต่อ
Promotion
 • 31 January 2017 11:19
 • 585
 • 0
                            Promotion Promotion SME  Package ฟรี ค่าทำบัญชี 1 เดือน ฟรี โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ iBunchee ฟรี จัดวางระบบบัญชี iBunchee กับ SME  
อ่านต่อ
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี
 • 31 January 2017 11:19
 • 409
 • 0
นี่ คือ ตัวอย่างหนึ่ง  ของ SMEs ไทย ร้านอาหาร Shuba Shabu (ชูบา ชาบู) ร่วมกับ บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ในการนำระบบัญชี ในอนาคต iBunchee เข้ามาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเตรียมการขยายสาขา และก้าวเข้าสู่การแข่งขันเข
อ่านต่อ