การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ กับ สมาคม

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์กับ สมาคม/มูลนิธิ

           ด้วยทาง buncheesiam.com ได้จัดทำวีดีโอสอน เรื่อง  การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์กับ สมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย และทำได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการนำไปใช้ในการทำบัญชีสำหรับ สมาคม/มูลนิธิ
           ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญเข้าอ่านได้ที่ เว็บ buncheesiam.com บริการวิชาการ ในส่วนของ อบรมบัญชี(วีดีโอ)