นิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรนิชดาเมซอง

สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ นิติบุคคลบ้านจัดสรรนิชดาเมซอง 

นิติบุคคลบ้านจัดสรรนิชดาเมซอง เลขที่39/345 ม.นิชดาธานี ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดตั้งเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 

ผู้ให้การส้มภาษณ์ นางจรรยา ชาติสกุลคณาจารย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการนิติฯ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

แนวทางการบริหาร ยึดการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ดังนั้นสมาชิกต้องเข้าถึงฐานข้อมูลบัญชีที่เป็นปัจจุบันเสมอ ได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

นิติฯจึงเลือกระบบบัญชีออนไลน์ เพราะ ตรงกับแนวทางการบริหารที่สุด และต้องเป็น ATS สำนักบัญชีเพราะ มีระบบบัญชีออนไลน์ที่สอดคล้อง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบัญชีมีความชำนาญทางด้านบัญชี และระบบออนไลน์ สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง ลดขั้นตอนปัญหาการทำงานได้อย่างมาก สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการบริหารงานของนิติฯ

ในอนาคต นิติฯ ยังต้องการระบบบัญชีที่มีความปลอดภัยในฐานข้อมูล และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งระบบบัญชีออนไลน์ของ ATS ยังเป็นคำตอบที่ดีทีสุด

จรรยา ชาติสกุลคณาจารย์

ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556


บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com