บริการรับทำและดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

       บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ทำการศึกษาวิธีการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำบัญชี และสามารถได้ข้อมูลใช้ในการบริหารทันการตัดสินใจ ภายใต้ต้นทุนค่าทำบัญชีที่ประหยัด และคุ้มค่า

          ดังนั้นเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการจะได้รับ

1.        การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยก่อนการรับทำบัญชี บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จะเข้ามาศึกษาระบบการทำงานและปรับระบบให้เข้ากับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee โดยจะกำหนดทางเลือกในการใช้บริการให้ลูกค้าตัดสินใจ

2.       บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด มีทีมที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงไว้คอยให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.       ลูกค้าจะได้ระบบบัญชีและการเงินออนไลน์ใช้งานได้จริง ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการจ้าง Implement ระบบ

4.       ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ้าง หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการบัญชีประจำที่บริษัท เพราะการใช้บริการบัญชีสยามออนไลน์เปรียบเสมือนท่านมีหัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการบัญชีประจำที่บริษัทของลูกค้าแล้วสามารถเรียกใช้บริการหรือหารือได้ตลอดเวลา

5.       ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหาย หรือถูกคุกคามด้วยไวรัส เพราะข้อมูลได้ถูกจัดเก็บไว้ที่ Cloud Storage

6.       ลูกค้าจะสามารถดูข้อมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบันในระบบออนไลน์ได้ทุกสถานที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึง เช่น

–          ดูงบการเงิน เพื่อฐานะการเงิน และผลดำเนินการ

–          ดูข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ คงค้าง

–          ดูสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

เนื่องจากการให้บริการด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถให้บริการดูแลการทำบัญชีได้ ทั่วประเทศ หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่