รับนักศึกษา-บัณฑิตฝึกงานบัญชี

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี  


รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี

     1.อบรมก่อนการฝึกงาน

     2.ในระหว่างฝึกงานจะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน

     3.เมื่อตำแหน่งงานว่างมีโอกาสบรรจุลูกจ้างประจำ

จำนวนอัตรา : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักศึกษา หรือนักศึกษาเพิ่งจบมีความต้องการฝึกงานทำบัญชี

นักศึกษา / บัณฑิตฝึกงานบัญชี

บริษัท/องค์กร

ตำแหน่งงาน

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี

1.อบรมก่อนการฝึกงาน

2.ในระหว่างฝึกงานจะ มีเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน

3.ฝึกงานด้าน

  3.1. จัดทำเอกสาร 

  3.2. จัดทำภาษี 

   3.3. การทำบัญชี

   3.4.การจัดทำกระดาทำการรายละเอียดประกอบงบการเงิน

4.หลังฝึกงานจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน

จำนวนอัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

สวัสดิการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัย

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

จังหวัด

นนทบุรี