บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บัญชีสยามออนไลน์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีสมาคม  คือ บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ สมาคมที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบแจ้งค่าสมาชิก และออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชีทั้งระบบ และสมาคมที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชีให้

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– สมาคมได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำสมาคม
– กรณีสมาคมให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้ารวมบริการทั้งหมด