บริการ รับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บัญชีสยามออนไลน์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการ รับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการ รับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คือ บริการ รับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบแจ้งค่าเช่าห้อง และออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย และธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชีให้

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

รับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

      ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาของธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ ด้านบัญชี ภาษี โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)รวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดการทำงานประจำให้ถูกต้อง ตลอดจนความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน( ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– ธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำสมาคม
– กรณีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

กลับหน้าบริการทั้งหมด