เจ้าของธุรกิจจะเตรียมทำบัญชีอย่างไร เมื่อสรรพากรใช้ระบบ AI ร่วมตรวจสอบภาษีเชิงลึก

เจ้าของธุรกิจจะเตรียมทำบัญชีอย่างไร เมื่อสรรพากรใช้ระบบ AI ร่วมตรวจสอบภาษีเชิงลึก

เจ้าของธุรกิจจะเตรียมทำบัญชีอย่างไร เมื่อสรรพากรใช้ระบบ AI ร่วมตรวจสอบภาษีเชิงลึก

กรมสรรพากรเตรียมนำระบบ AI ร่วมตรวจสอบภาษีเชิงลึก เพื่อตรวจจับคนเลี่ยงภาษีสำหรับกิจการทั่วไป และเน้นรวมถึงธุรกิจในระบบออนไลน์ หรือหาผู้เสียภาษีออนไลน์ ซึ่งทำการตรวจจับและประเมินรายได้จากการค้าขายผ่านระบบออนไลน์

เมื่อสรรพากรตรวจพบข้อมูลความผิดพลาดหรือข้อมูลที่มีสัญญาณเตือนว่าอาจทำบัญชีไม่ถูกต้องหรือเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะออกหนังสือขอตรวจเยี่ยมกิจการเพื่อการแนะนำสำหรับกิจการ ส่วนบุคคลธรรมดาก็จะออกหมายเรียกในทำนองนี้

ในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการ หรือบุคคลธรรมดาที่ค้าขายออนไลน์ หรือผู้มีรายได้จากธุรกิจระบบออนไลน์ ควรจะมาทบทวนเพื่อดำเนินธุรกิจและเสียภาษีให้ถูกต้องจะดีที่สุด เพราะเมื่อสรรพากรตรวจพบข้อผิดพลาด อาจโดนขอตรวจย้อนหลัง 3-5 ปี ซึ่งหากพบความผิดพลาดจริง นอกจากจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้ว และที่หนักคือจะต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่า และเสียเงินเพิ่มอีก 1.5 ต่อเดือน บวกด้วยระยะเวลา อีกจะเป็นจำนวนเงินมาก อาจทำให้ธุรกิจหรือบุคคลธรรมดาล้มละลายได้

ดังนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว ในฐานะเจ้าของธุรกิจ หรือผู้มีรายได้จะต้องเตรียมดำเนินการทำบัญชีและเสียภาษีเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนดีที่สุด ซึ่งควรดำเนินการดังนี้

  1. สำรวจว่าเราทำธุรกิจประเภทอะไร เช่น ซื้อมาขายไปหรือบริการ มีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง (รวมถึงแผนการขยายกิจการไปข้างหน้าจะดีมาก)
  2. รวบรวมขั้นตอนการทำธุรกิจของเราโดยขอให้เน้นที่เป็นระบบต่างๆ เช่น ระบบการขายและเก็บเงิน ระบบการซื้อและค่าใช้จ่าย รวมการจ่ายเงิน ระบบคลังสินค้าเป็นต้น
  3. เราจะดำเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา แล้วค่อยขยายเป็นการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หรือจะจัดตั้งธุรกิจในรูปนิติบุคคลเลย  โดยให้เน้นถึงข้อดีและข้อเสีย สำหรับรูปแบบที่เราจะเลือกดำเนินการ ซึ่งท่านสามารถขอความเห็นจากผู้มีประสบการในการให้บริการรับทำบัญชีได้
  4. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ที่เราเลือก
  5. จัดทำบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้อง เรื่องทำบัญชีนี้สำคัญมาก โดยจะเริ่มจากการเก็บรวบรวมเอกสารรายได้และค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เพื่อนำมาบันทึกบัญชี  และออกงบการเงินที่ถูกต้อง เพราะหากท่านได้ข้อมูลงบการเงินที่ถูกต้อง ท่านสามารถใช้ข้อมมูลนั้นไปในการบริหารเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน ธุรกิจท่านก็เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลว่าธุรกิจจะถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  6. หาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาช่วยวางแผนภาษีสำหรับกิจการจะดีที่สุด

   ผมเชื่อว่าหากท่านได้อ่านบทความนี้แล้วปฏิบัติตาม ธุรกิจท่านจะได้ข้อมูลบริหารช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมถึงการเสียภาษีทีก็ถูกต้องและครบถ้วน และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม (เขียนจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชีกว่า 30 ปี)

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/