ภาษีน่ารู้ : ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนย่อยไปดูงานการผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ : ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนย่อยไปดูงานการผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ – ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนย่อยไปดูงานการผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิได้หรือไม่

   กรณีบริษัทตั้งตัวแทนย่อยเพื่อจำหน่ายสินค้าของตนในต่างจังหวัด และตั้งกฎเกณฑ์ว่าตัวแทนรายใดจำหน่ายสินค้าได้ในปริมาณมากที่กำหนด บริษัทจะส่งไปดูงานการผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ

   (1) บริษัทนำรายจ่ายค่าพาหนะเดินทางรวมทั้งค่าที่พัก ค่าอาหารที่จ่ายไปให้แก่ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ( 13 ) แห่งประมวลรัษฎากรแต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ตัวแทนทราบโดยทั่วกัน

   (2) เงินค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารดังกล่าวตัวแทนจะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย เพราะเป็นเงินได้ตามมาตรา40(2)แห่งประมวลรัษฎากร

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

กค. 0804/24215 – 12 ธ.ค.2523 ต.16.6050

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/