รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

บัญชีสยามออนไลน์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีคุณภาพ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ทะเบียนที่ได้จะต้องตรงความต้องการของกิจการ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้บริการที่ถูกต้องและตรงความต้องการ

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท ห้าง ร้าน) ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี ที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนที่ครอบคลุมความต้องการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ท่านจะรับบริการที่รวดเร็ว ทันความต้องการ ครบถ้วน  และถูกต้อง ในราคาที่เป็นธรรม

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
หลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว กิจการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง หรือกรณีที่มีการขอหรือต่อใบอนุญาตต่างๆซึงจะต้องดำเนินการที่กรมสรรพากร และหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวจะต้องให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ

จดเครื่องหมายการค้า
เป็นการให้บริการในการจดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า และตรวจความคล้ายเหมือนของเครื่องหมายการค้า

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ ก็จะต้องมีการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันมีการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคลธรรมดาคนเดียว ไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของได้เลย ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกินกำหนดจะมีค่าปรับทางอาญา 1,000.- บาท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน
ดังนั้นกรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนบริษัท ควรพิจารณาการดำเนินงานว่ามีความจำเป็นจะจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่อย่างไร (ควรขอคำปรึกษา) และหากพิจาณาแล้วควรจดทะเบียน ก็ควรให้ดำเนินการไปพร้อมกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเอกสาร

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.BUNCHEESIAM.COM
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 096-6569162, 065-4491925
Email : buncheesiam@admin

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

กลับหน้าบริการทั้งหมด