ข่าวสาร : ทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชี 

ข่าวสาร : ทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชี 

ข่าวสาร – ทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชี

ทีมผู้บริหารบัญชีสยามออนไลน์ได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งหนึ่งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชีแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีภาษีการบริหารทางการเงินรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายตามประมวลรัษฎากรด้วยทีมงานมืออาชีพ

   ทั้งนี้ได้ อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช ผู้จัดการและผู้บริหารสำนักงานที่มีประสบการณ์บัญชีมากกว่า 35 ปี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร เที่ยงตระกูล อดีตคณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชนและเป็นกรรมการอิสระประธานกรรมการการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจำกัดและคุณศุภเดชเลิกพยับผู้บริหารฝ่าย Marketing Communication ที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและศูนย์การค้ามามากกว่า 8 ปีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย