ก้าวสู่เจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์

เมื่อผู้ประกอบการ มีความประสงค์จะเปิดธุรกิจ จะต้องทำการวางแผนว่าจะเปิดธุรกิจ ในรูปแบบใดดีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน เช่น ถ้าจะเปิดเป็นร้านค้า ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าจะจดทะเบียนให้ดูน่าเชื่อถือก็ต้องจดจัดตั้งเป็นธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

admin

18 มีนาคม 2024