บริการรับทำและดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ทำการศึกษาวิธีการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำบัญชี และสามารถได้ข้อมูลใช้ในการบริหารทันการตัดสินใจ ภายใต้ต้นทุนค่าทำบัญชีที่ประหยัด และคุ้มค่า

admin

6 มกราคม 2021

การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันการทำธุรกิจ ซื้อขายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแต่แท้จริงแล้วการทำธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวก็คือ…

admin

6 มกราคม 2021

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” (Withholding Tax) แต่เดิม ขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกเดือน ไม่สะดวกแก่ผู้รับเงินที่จะนำภาษีที่ถูกหักไว้ไปเครดิตในการคำนวณภาษี ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

admin

6 มกราคม 2021

เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกต้อง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบ และเสียภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกต้อง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบ และเสียภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

admin

6 มกราคม 2021

เทคนิคการวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าอื่นๆนั้น เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการจะต้องทำการวางแผนภาษี ในส่วนของการทำบัญชีก็จะต้องรองรับการวางแผนภาษีเช่นกัน ดังนี้

admin

6 มกราคม 2021

การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

ตามที่สถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จาก มีหลายกิจการให้พนักงานหยุดชั่วคราว และจะเริ่มงดจ่ายเงินเดือน หรือบางกิจการก็จ่ายเงินเดือนไม่เต็มเดือน เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์อาจจะยืนยาวนานจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนรักษาสำเร็จ 

admin

6 มกราคม 2021

บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ทำการศึกษาวิธีการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำบัญชี และสามารถได้ข้อมูลใช้ในการบริหารทันการตัดสินใจ ภายใต้ต้นทุนค่าทำบัญชีที่ประหยัด และคุ้มค่า

admin

6 มกราคม 2021
1 4 5 6 9